Інформація для читачів

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖУРНАЛУ

 

  Auspicia - це незалежне теоретичне періодичне рецензоване видання, призначене для публікацій в галузі суспільних наук.

 

 принципи діяльності часопису:

 • ретельний і точний порядок рецензування;

 • широке міжнародне співробітництво;

 • відкритість;

 • вибірковість;

 • постійне підвищення якості.

 

Видається з 2004 р. Вищою школою європейських та регіональних студій (VŠERS) з м. Чеське Будейовіце, Інститутом філософії Академії наук Чеської Республіки  (Прага) та Південночеською філією Чеського товариства політичних наук. Часопис був заснований проф. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. Виходить двічі на рік. З сіічня 2008 р. його головним редактором є PhDr. Jan Gregor, Ph.D.

 

Спеціальні міжнародні наукові випуски часопису  АУСПІЦІЯ. Міжнародне чесько-українське наукове видання. Рецензований  часопис для суспільних та гуманітарних наук. Заснований 2013 р. Вищою школою європейських та регіональних досліджень (VŠERS), Українським державним університетом фінансів та міжнародної торгівлі, Інститутом філософії імені Г.С.Сковороди Національної академії наук України, Полтавським національним педагогічним університетом ім. В.Г.Короленка та Всеукраїнською асоціацією політичних наук (ВАПН).

 

Реєстрація в РІНЦ  10.10.2014 р.

 

Всі існуючі номери, відомості про редколегію та інша інформація представлені на сайтах: http://vsers.cz/?page_id=729

 http://auspicia.academyjournals.com.ua

 

Статті друкуються чеською, українською, польською, російською, німецькою та англійською мовами. Кожна стаття перед відправленням до редакції повинна бути перевірена на дотримання єдиної структури та оформлення тексту (див. нижче вказівки авторам). ПРИ НЕДОТРИМАННІ РЕДАКЦІЙНИХ ВИМОГ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ПОВЕРТАТИМУТЬСЯ АВТОРАМ ДЛЯ ДОПОВНЕННЯ ТА ВИПРАВЛЕННЯ.

 

Всі надіслані статті підлягають незалежному та анонімному рецензуванню.