АУСПІЦІЯ: МІЖНАРОДНІ ЧЕСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВИПУСКИ

ISSN 1214-4967

ISSN 1214-4967 (Print)
ISSN 2464-7217 (Online)

Засновники проекту:

 • Вища  школа  європейських  та  регіональних  досліджень (Чешське  Будейовіце,  Чеська  Республіка)
 • Український державний  університет  фінансів  та  міжнародної  торгівлі (Київ,  Україна)
 • Національний  педагогічний  університет ім.  М. П.  Драгоманова  (Київ,  Україна) 
 • Полтавський національний  педагогічний  університет  ім.  В.  Г. Короленка (Полтава, Україна)
 • Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН  України  (Київ,  Україна)
 • Всеукраїнська  асоціація політичних наук (Київ, Україна)

Учасники проекту:

 • Вища  школа  європейських  та  регіональних  досліджень (Чешське  Будейовіце,  Чеська  Республіка)
 • Європейський університет (Київ,  Україна)
 • Полтавський національний  педагогічний  університет  ім.  В.  Г. Короленка (Полтава, Україна)
 • Всеукраїнська  асоціація політичних наук (Київ, Україна)

Голова видавничої ради

доц. д-р. Любомир ПАНА, к.-н. (ректор Вищої школи європейських та регіональних досліджень, Чешське Будейовіце, Чеська Республіка)

Голова редакційної колегії

доц. інженер Марія ГЕШКОВА, к.-н. (проректор з міжнародної співпраці Вищої школи європейських та регіональних досліджень, Чешське Будейовіце, Чеська Республіка)

Шеф-редактор

Ян ГРЕГОР, доктор філософії (Вища школа техніки та економіки, Чешське Будейовіце, Чеська Республіка)

Виконавчий редактор

Мілан ЛУПТАК, доктор філософії (Університет економіки, Прага, Чеська Республіка)

Випускаючий редактор

Сергій ШЕВЧЕНКО, кандидат філософських наук (Європейський університет, Київ, Україна)

Веб-редактор

Віктор ТВЕРЕЗОВСЬКИЙ, кандидат  технічних  наук  (Інститут  проблем  моделювання  в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України)

Верстальник

Олена ШЕВЧЕНКО, кандидат юридичних наук (Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі)

Почесний редактор

проф. Іван ТИМОШЕНКО (ректор Європейського університету, Київ, Україна)


Склад редакційної ради міжнародного випуску:

 • проф. Віктор  АНДРІЙЧУК, доктор  економічних  наук,  заслужений  діяч  науки  і  техніки України, академік Академії наук Вищої школи України
 • проф. Валерій БЕБИК, доктор політичних наук (Університет «Україна», Київ)
 • проф. Ігор  БЕЗКЛУБИЙ,  доктор  юридичних  наук  (Київський  національний  університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
 • проф. Олена  ВЛАСОВА, доктор  психологічних  наук  (Університет  сучасних  знань,  Київ, Україна)
 • проф. Юрій ВОЛОШИН, доктор історичних наук (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтава, Україна)
 • проф. Валерій ДЕНИСЕНКО, доктор політичних наук (Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна)
 • проф. Володимир КОВАЛЕНКО, доктор юридичних наук (Європейський університет, Київ, Україна)
 • проф. Анатолій  КОЛОДНИЙ, доктор  філософських  наук  (Інститут  філософії  імені  Г.  С. Сковороди НАН України)
 • проф.  Петро  КРАВЧЕНКО, доктор  філософських  наук  (Полтавський  національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, Полтава, Україна)
 • проф. Сергій МАКСИМЕНКО, доктор психологічних наук (Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України)
 • проф.  Алла  МАРУШКЕВИЧ, доктор  педагогічних  наук  (Київський  національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
 • проф.  Віктор МЕЛЬНИК,  доктор  економічних  наук  (Європейський  університет,  Київ, Україна)
 • проф. Войцех  ПОМИКАЛО, доктор  педагогічних  наук  (фундація  «Інновація»,  Варшава, Польща)
 • проф.  Костянтин  РАЙДА, доктор  філософських  наук  (Інститут  філософії  імені  Г.  С. Сковороди НАН України)
 • проф.  Володимир СЕРГІЙЧУК, доктор  історичних  наук  (Київський  національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна)
 • проф. Григорій  СИТНИК,  доктор  наук  з  державного управління  (Національна академія державного управління при Президентові України)
 • проф.  Олександр  СУХОДОЛЯ,  доктор  наук  з  державного управління  (Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України)